КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

ИЗВЪНИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

2022-2023 учебна година

  Период на  провеждане  Място на провеждане  Обучителна организация/ Обучител  Тема на обучениетоЦелева група    Брой участници  Бр. кредити  Източник на финансиране
23.09.2022г.Дистанционен
Google Мееt
Уча сеРесурси в Уча се-как да ги използваме в часовете, за да направим уроците си по-ангажиращиДиректор ЗДУД Учители  18
19.10.2022г.ДистанционенГеновева ЙотоваОценяване постиженията на учениците – Работа с платформа „Урок БГ“Директор ЗДУД Учители    24
01.11.2022 г.Присъствен- НУ“Тодор Г. Влайков“ – 12 часа Дистанционен – 4 часа„Академия Първа Помощ“
Сдружение“Център за образователни инициативи“
гр. София
„Първа долекарска помощ – Основен курс“Директор Учители
ЗДУД
Непедагог.
персонал  
311Бюджет училище

2021-2022 учебна година

  Период на  провеждане  Място на провеждане  Обучителна организация/ Обучител  Тема на обучениетоЦелева група    Брой участници  Бр. кредити  Източник на финансиране
23.10.2022г.Присъствен – НУ “Тодор Г. Влайков“Сдружение Център за обучение и квалификация„Възпитание и обучение на децата за безопасно поведение на пътя – актуалност и тенденции.“Директор Учители ЗДУД  242  Бюджет училище
12.03.2022г.- 13.03.2022г.КК “Боровец”“ Орак Инженеринг”ЕООД – гр. Пловдив” Развиване на знания и умения за създаване н използване на дигитални интерактивни материали”Директор Учители ЗДУД  182Проект „Образование за утрешния ден
09.05.2022г.-11.05.2022г.Присъствен – гр. БанкяНЦПКПС„Мотивация. Екипност. Лидерство. Контрол на професионалния стрес при управление на образователната институция“Директор  1  1 РУО- София област
07.04.2022г.-05.06.2022г.Дистанционен- Google Meet Присъствен – В.Търново„Заедно в час“Социално-емоционално учене холистичен подход към развитието на ученицитеУчители  5  3Бюджет училище
10.06.2022г.-14.06.2022г.Присъствен – гр. БанкяНЦПКПС„Управлене на образователната институция в условията на криза“Директор11РУО- София област