Административни услуги

Информация, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани в НУ “Тодор Г. Влайков“ град Пирдоп:

Образци на документи

Приложение №1 - Декларация съгласие - МОН

съгласие два пъти седмично, както и във всеки първи ден след отсъствие, детето ми да бъде тествано в класната стая с предоставен безплатно от училището неинвазивен бърз антигенен тест с проба от слюнка за доказване на COVID-19, одобрен от Министерството на здравеопазването, пуснат на пазара в България по реда на Закона за медицинските изделия и с оценено съответствие със съществените изисквания на Директива 98/79/ЕО за диагностичните медицински изделия.

Приложение №2 - Декларация съгласие - МОН

Декларирам съгласие тестването на детето ми да се извършва в домашни условия при спазване на изискванията на тестовата процедура с предоставен безплатно от училището бърз неинвазивен антигенен тест с проба от слюнка за COVID-19, одобрен от Министерството на здравеопазването, пуснат на пазара в България по реда на Закона за медицинските изделия и с оценено съответствие със съществените изисквания на Директива 98/79/ЕО за диагностичните медицински изделия.