Административни услуги

Информация, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани в НУ “Тодор Г. Влайков“ град Пирдоп: