Обществен съвет

Мандат 2022-2025 г.

Състав

1. Петя  Николова

2. Николай Маньов

3. Елица  Димитрова

4. Илияна  Дикова

5. Полина  Бахчеванова

6. Полина  Георгиева

7. Полина  Кесова 

Заповеди

Покани

Покана-март-2023

Отчет на бюджета на НУ „Т.Г. Влайков“ за четвъртото тримесечие на 2022г.. Разглеждане и обсъждане на бюджета за 2023 година Утвърждаване на план-прием за I-ви клас за учебната 2023/2024 годи

Покана-декември-2022

Заседание за приемане на " План за работа на Обществения съвет към НУ"Тодор Г. Влайков"

Покана-ноември-2022

Заседание за избор на ОC

Покана-ноември-2022

Родителска среща по класове и паралелки

Протоколи