Обществен съвет

Мандат 2022-2025 г.

Състав

1. Петя  Николова

2. Николай Маньов

3. Елица  Димитрова

4. Илияна  Дикова

5. Полина  Бахчеванова

6. Полина  Георгиева

7. Полина  Кесова 

Заповеди

Покани

Покана-октомври-2023

Отчет на бюджета за третото тримесечие на 2023г.

Покана-септември-2023

Проект на Стратегия за развитие на Начално училище „Тодор Генчев Влайков“ и план за действие и финансиране за периода 2023 – 2028 година Обсъждане и одобряване на Етичен кодекс на училищната общност Отчет на бюджета за второто тримесечие на 2023г. Други

Покана-юни-2023

Отчет за изпълнение на стратегията на развитие на НУ. Отчет на бюджета за първото тримесечие на 2023г. Приемане на училищен учебен план /по класове и паралелки/ Съгласуване на избора на учебници за 1 и 4 клас Други

Покана-март-2023

Отчет на бюджета на НУ „Т.Г. Влайков“ за четвъртото тримесечие на 2022г.. Разглеждане и обсъждане на бюджета за 2023 година Утвърждаване на план-прием за I-ви клас за учебната 2023/2024 годи

Покана-декември-2022

Заседание за приемане на " План за работа на Обществения съвет към НУ"Тодор Г. Влайков"

Покана-ноември-2022

Заседание за избор на ОC

Покана-ноември-2022

Родителска среща по класове и паралелки

Протоколи