Седмична програма

1а клас

ПОНЕДЕЛНИК

1. Музика

2. Бълг. език и лит.

3. Математика

4.Изобр. изк.

5. Спортни дейности

ВТОРНИК

1. Физ.възп.и спорт

2. Бълг. език и лит.

3. Бълг. език и лит.

4. Математика

5.Час на класа

 

СРЯДА

1. Родинознание

2. Математика

3. Бълг. език и лит.

4. Бълг. език и лит.

5. Изобр. изк.

ЧЕТВЪРТЪК

1. Физ.възп.и спорт

2. Бълг. език и лит.

3. Бълг. език и лит.

4. Математика

5. Инф. технологии – I гр.

ПЕТЪК

1. Музика

2. Бълг.език и лит./ ИУЧ

3. Математика/ИУЧ

4. Техн. и предпр.

5. Инф. технологии -II гр.

1б клас

ПОНЕДЕЛНИК

1. Музика.

2. Математика

3. Бълг. език и лит.

4. Изобр. изк.

5. Спортни дейности

ВТОРНИК

1. Математика

2. Физ. възп. и сп.

3. Бълг. език и лит.

4. Бълг. език и лит.

5. Час на класа

СРЯДА

1. Родинознание

2. Бълг. език и лит.

3. Бълг. език и лит.

4. Математика

5. Изобр. изк.

ЧЕТВЪРТЪК

1. Математика

2. Физ. възп. и сп.

3. Бълг. език и лит.

4. Бълг. език и лит.

5. Техн. и предпр.

ПЕТЪК

1. Музика

2. Бълг. ез. и лет./ИУЧ

3.Математика/ИУЧ

4. Техн. и предпр./ИУЧ

1в клас

ПОНЕДЕЛНИК

1. Музика

2. Бълг. език и лит.

3. Математика

4. Изобр. изк.

5. Спортни дейности

ВТОРНИК

1.Бълг. език и лит.

2.Бълг. език и лит.

3. Физ. възп. и сп.

4. Математика

5. Час на класа

 

СРЯДА

1.Родинознание

2. Бълг. език и лит.

3. Бълг. език и лит.

4. Математика

5. Изобр. изк.

ЧЕТВЪРТЪК

1.Бълг. език и лит.

2. Бълг. език и лит.

3. Физ. възп. и сп.

4. Математика

5. Техн. и предпр.

ПЕТЪК

1. Музика

2. Бълг. език и лит. /ИУЧ

3. Математика/ИУЧ

4. Техн. и предпр./ИУЧ

2а клас

ПОНЕДЕЛНИК

1. Физ. възп. и сп.

2. Математика

3. Бълг. език и лит.

4. Бълг. език и лит.

5. Музика

ВТОРНИК

1. Бълг. език

2. Математика

3. Английски език

4. Изобр. изк.

5. Час на класа

6. Спортни дейности

СРЯДА

1.Физ. възп. и сп.

2. Родинознание

3. Бълг. език и лит.

4. Бълг. език и лит.

5. Изобр. изк.

 

ЧЕТВЪРТЪК

1. Математика

2. Английски език

3. Бълг. език и лит.

4.Бълг. език и лит.

5. Техн. и предпр.

ПЕТЪК

1. Музика

2. Бълг. език и лит/ИУЧ.

3. Математика/ИУЧ

4. Техн. и предпр. /ИУЧ

 

2б клас

ПОНЕДЕЛНИК

1. Математика

2. Физ. възп. и сп.

3. Бълг. език и лит.

4. Бълг. език и лит.

5. Музика

ВТОРНИК

1. Английски език

2. Математика

3. Бълг. език и лит.

4. Изобр. изк.

5. Час на класа

6. Спортни дейности

СРЯДА

1.Родинознание

2. Физ. възп. и сп.

3. Бълг. език и лит.

4. Бълг. език и лит.

5. Изобр. изк.

ЧЕТВЪРТЪК

1. Бълг. език и лит.

2. Бълг. език и лит.

3. Английски език

4. Математика

5. Техн. и предпр.

ПЕТЪК

1. Музика

2. Бълг. език и лит./ИУЧ

3. Математика_ИУЧ

4. Техн. и предпр./ИУЧ

2в клас

ПОНЕДЕЛНИК

1. Музика

2. Математика

3. Физ. възп. и сп.

4.  Бълг. език и лит.

5. Бълг. език и лит.

ВТОРНИК

1. Математика

2. Английски език

3. Бълг. език и лит.

4. Изобр. изк.

5. Час на класа

6. Спортни дейности

СРЯДА

1.Бълг. език и лит.

2. Бълг. език и лит.

3. Физ. възп. и сп.

4. Родинознание

5. Изобр. изк.

 

ЧЕТВЪРТЪК

1.Английски език

2. Математика

3. Бълг. език и лит.

4. Бълг. език и лит.

5.Техн. и предпр.

ПЕТЪК

1. Музика

2. Бълг. език и лит./ИУЧ

3. Бълг. език и лит./ИУЧ

4. Техн. и предпр. /ИУЧ

3а клас

ПОНЕДЕЛНИК

 1. Комп. моделиране – I гр.
 2. Математика
 3. Английски език
 4. Физ.възп. и спорт
 5. Бълг. език и лит.
 6. Комп. моделиране – IIгр.

ВТОРНИК

 1. Бълг. език и литература
 2. Човекът и обществото
 3. Математика
 4. Английски език
 5. Физ. възп. и спорт
 6. Час на класа

СРЯДА

1. Английски език

2. Човекът и прир.

3. Бълг. език и лит.

4. Бълг. език и лит.

5. Математика

6. Техн. и предпр.

7. Спортни дейности

ЧЕТВЪРТЪК

1. Бълг. език и лит.

2.Бълг. език и лит.

3.Математика/ИУЧ

4.Човекът и общ.

5. Физ. възп. и спорт

6. Изобр. изк.

ПЕТЪК

1. Музика

2. Математика/ИУЧ

3. Бълг. език и лит.

4.  Бълг. език и лит./ ИУЧ

5. Изобр. изк.

3б клас

ПОНЕДЕЛНИК

1. Човекът и общ.

2. Бълг. език и лит.

3. Математика

4. Изобр. изк.

5. Английски език

ВТОРНИК

1. Бълг. език и лит.

2. Бълг. език и лит.

3. Математика

4. Физ. възп. и спорт

5. Човекът и прир.

6. Час на класа

СРЯДА

1. Математика

2. Бълг.език и лит.

3. Бълг. език и лит.

4.Човекът и общ.

5. Техн. и предпр.

6.  Музика

7.Спортни дейности

ЧЕТВЪРТЪК

1. Бълг.език и лит.

2. Бълг.език и лит.

3. Математика/ИУЧ

4. Английски език

5. Музика.

6. Изобр. изк.

ПЕТЪК

1.Комп. моделир. – I гр.

2. Физ. възп. и сп.

3. Математика /ИУЧ

4. Бълг. език и лит./ИУЧ

5. Английски език

6. Комп. моделир. – II гр.

3в клас

ПОНЕДЕЛНИК

1. Музика

2. Математика

3. Бълг. език и лит.

4. Бълг. език и лит.

5. Физ.възп. и спорт

6. Англ. език

 

ВТОРНИК

1. Математика

2. Бълг.език и лит.

3. Бълг.език и лит.

4. Чов. и обществото.

5. Техн.  и предпр.

6. Час на класа

 

СРЯДА

1. Комп. моделиране- Iгр.

2.Математика

3..Бълг. език и лит.

4.Човекът и природата

5. Музика

6. Комп. моделиране- II гр.

7. Спортни дейности 

ЧЕТВЪРТЪК

1.Математика/ИУЧ

2.Бълг. език и лит.

3.Бълг. езики лит.

4.Човекът и обществото

5.Изобр. изк.

6. Английски език

 

ПЕТЪК

1.Физ. възп. и спорт

2. Математика/ИУЧ

3. Бълг. език и лит./ИУЧ

4. Английски език

5. Изобр. изк.

4а клас

ПОНЕДЕЛНИК

1.Човекът и прир.

2.Английски език

3.Бълг. език и лит.

4.Математика

5.Музика

6.Физ. възп. и сп.

ВТОРНИК

1.Човекът и общ.

2.Бълг. език и лит..

3.Бълг. език и лит.

4.Математика

5.Математика/ИУЧ

6. Час на класа

СРЯДА

1.Човекът и прир..

2.Бълг. език и лит.

3.Бълг. език и лит.

4.Английски език

5.Математика

6.Техн. и предпр.

ЧЕТВЪРТЪК

1.Комп.моделиране- I гр.

2. Математика

3.Бълг. език и лит.

4.Бълг. език и лит.

5. Физ.възп. и сп.

6.Комп.моделиране- IIгр.

7. Спортни дейности

ПЕТЪК

1.Математика/ИУЧ

2.Английски език

3.Бълг. ез. и лит./ИУЧ

4.Физ. възп. и спорт

5. Изобр. изк.

 

4б клас

ПОНЕДЕЛНИК

1.Английски език

2.Бълг. език и лит.

3.Бълг. език и лит.

4.Математика

5. Човекът и прир.

6. Изобр. изк.

ВТОРНИК

1.Човекът и общ.

2.Математика

3.Бълг. език и лит.

4.Бълг. език и лит.

5.Музика

6.Час на класа

СРЯДА

1.Комп. моделиране- Iгр.

2.Бълг. език и лит.

3.Английски език

4.Математика

5.Физ. възп. и спорт

6.Комп. моделиране- IIгр.

ЧЕТВЪРТЪК

1.Математика

2Бълг. език и лит.

3.Бълг. език и лит.

4.Физ. възп. и сп.

5. Човекът и природата

6.Техн. и предприемачество

7. Спортни дейности

ПЕТЪК

1.Математика /ИУЧ

2.Математика/ИУЧ

3.Английски език

4. Бълг. език и лит./ИУЧ

5.Физ. възп.и спорт

 

4в клас

ПОНЕДЕЛНИК

1.Комп. моделиране-I гр.

2.Математика

3. Бълг. език и лит.

4.Бълг. език и лит.

5.Техн. и предприемачество

6..Комп. моделиране-II гр

ВТОРНИК

1.Математика

2.Човекът и природата

3.Бълг. език и лит.

4. Музика

5.Английски език

6.Час на класа

СРЯДА

1.Математика

2. Бълг. език и лит.

3. Човекът и общ.

4.Физ. възп. и спорт

5.Английски език

6.Бълг. език и лит.

ЧЕТВЪРТЪК

1.Бълг. език и лит.

2.Бълг. език и лит.

3.Човекът и прир.

4.Математика

5. Математика /ИУЧ

6. Физ. възп. и сп.

7. Спортни дейности

ПЕТЪК

1.Английски език

2. Изобр. изк.

3.Физ. възп. и спорт

4. Математика/ИУЧ

5. Бълг. език и лит. /ИУЧ