Извънкласни дейности

2022-2023

Уча и играя с Джъмпидо

Ръководител: Димитринка Въртанова – старши начален учител

Математиката - лесна и интересна

Ръководител: Татяна Минчева – старши начален учител

Забавна математика "математически приключения"

Ръководител: Александра Илиева – старши начален учител

В света на танците

Ръководител: Таня Пижова– начален учител

Вокална група"Веселинчета"

Ръководител: Пенка Чолакова - старши начален учител

Програмирам и моделирам с Пойнти и Скрачи

Ръководител: Виолета Радоева - старши начален учител

Компютърът-моят помощник

Ръководител: Неца Иванова - старши начален учител

Спортен клуб"Млади олимпийци"

Ръководител: Пламена Съйкова - учител физ. възп. и спорт в начален етап

2021-2022

Играя и уча с Джъмпидо

Ръководител: Димитринка Въртанова – старши начален учител

Математиката - лесна и интересна

Ръководител: Татяна Минчева – старши начален учител

Забавна математика - учене чрез игра

Ръководител: Александра Илиева – старши начален учител

В света на българския език и литература

Ръководител: Таня Пижова– начален учител

Арт клуб

Ръководител: Пенка Чолакова - старши начален учител

Програмирам и моделирам с Пойнти и Скрачи

Ръководител: Виолета Радоева - старши начален учител

Компютърът - моят помощник

Ръководител: Неца Иванова - старши начален учител

2020-2021

Уча и се забавлявам, с Енвижън и Джъмпидо математиката научавам

Ръководител: Виолета Радоева – старши начален учител

Четем книжки и работим с мишки

Ръководител: Неца Иванова – старши начален учител

Математиката лесна, интересна

Ръководител: Димитринка Въртанова – старши начален учител

Забавна математика - учене чрез игра

Ръководител: Александра Илиева– старши начален учител

Фолклорен клуб "СЕДЯНКА"

Ръководител: Пенка Чолакова - старши начален учител

2019- 2020

Уча и се забавлявам, с Енвижън и Джъмпидо математиката научавам

Ръководител: Виолета Радоева – старши начален учител

Четем книжки и работим с мишки

Ръководител: Неца Иванова – старши начален учител

Математиката лесна, интересна

Ръководител: Димитринка Въртанова – старши начален учител

Забавни игри

Ръководител: Евгения Николова– старши начален учител

Арт клуб

Ръководител: Лидия Герова– старши начален учител

Българска музикална съкровищница

Ръководител: Марияна Върбанова – учител по музика СУ “Сава Ц.Савов“