Материална база

Училището разполага с:

 • 16 класни стаи;
 • 2 компютърни кабинета;
 • 1 кабинет по чуждоезиково обучение;
 • 1 видеозала;
 • 1 игротека;
 • Физкултурен салон;
 • Многофункционална спортна площадка;
 • Площадка за безопасно движение;
 • Библиотека;
 • Медицински кабинет;
 • Трапезария;